Bestyrelsesmødereferater

Bestyrelsen afholder årligt minimum fire møder. Her kan du læse referaterne fra bestyrelsesmøderne de seneste år.